დასახელება ზომა ზომის ერთეული კალათა
მრგვალი მილი 21.3*2.5 მეტრი 2.85
მრგვალი მილი 26.9*2.5 მეტრი 3.65
მრგვალი მილი 33*2.5 მეტრი 4.8
მრგვალი მილი 42*2.5 მეტრი 6.4
მრგვალი მილი 48*2.5 მეტრი 6.8
მრგვალი მილი 48*3 მეტრი 7.7
მრგვალი მილი 57*2.5 მეტრი 8.2
მრგვალი მილი 57*3 მეტრი 9.4
მრგვალი მილი 76*3 მეტრი 12.9
მრგვალი მილი 89*3 მეტრი 14.9
მრგვალი მილი 89*3.5 მეტრი 15.2
მრგვალი მილი 102*3 მეტრი 16.6
მრგვალი მილი 102*3.5 მეტრი 23.65
მრგვალი მილი 108*4 მეტრი 23.8
მრგვალი მილი 114*4 მეტრი 25.6
მრგვალი მილი 127*4 მეტრი 29.65
მრგვალი მილი 159*4 მეტრი 39
მრგვალი მილი 159*4.5 მეტრი 47.9
მრგვალი მილი 219.1*4 მეტრი 53.3
მრგვალი მილი 219.1*4.5 მეტრი 62.4