დასახელება ზომა ზომის ერთეული კალათა
მრგვალი კვეთის წნელი "პრუტოკი" 10 მეტრი 1.4
მრგვალი კვეთის წნელი "პრუტოკი" 12 მეტრი 2.2
მრგვალი კვეთის წნელი "პრუტოკი" 14 მეტრი 2.65
მრგვალი კვეთის წნელი "პრუტოკი" 16 მეტრი 3.8
მრგვალი კვეთის წნელი "პრუტოკი" 18 მეტრი 4.7
მრგვალი კვეთის წნელი "პრუტოკი" 20 მეტრი 5.5
მრგვალი კვეთის წნელი "პრუტოკი" 22 მეტრი 7.00
მრგვალი კვეთის წნელი "პრუტოკი" 24 მეტრი 8.7
მრგვალი კვეთის წნელი "პრუტოკი" 28 მეტრი 12.00