დასახელება ზომა ზომის ერთეული კალათა
შველერი 6 მეტრი 10.00
შველერი 8 მეტრი 13.5
შველერი 10 მეტრი 16.00
შველერი 12 მეტრი 19.00
შველერი 14 მეტრი 26.00
შველერი 16 მეტრი 29.00
შველერი 18 მეტრი 44.00
შველერი 20 მეტრი 49.5
შველერი 22 მეტრი 55.00
შველერი 24  მეტრი 66.00
შველერი 27 მეტრი 67.00
შველერი 30 მეტრი 78.00